KYRKOHERDAR I LOFTA PASTORAT

34 Nils Johansson,
född 1908. Kh här 1965-71. † 1971.
Dog av hjärtinfarkt.
33 Ebbe Ekö,
född 1904. Kh här 1964-65. † 1965.
Dog av hjärtinfarkt.
32 Erik Edström,
född 1911. Kh här 1951-63. † 1963.

Biografi
31 Torsten Wallenius,
född . Kh här 1927-51. † 1951
30 Anders Petter Risberg,
född 1852. ledamot av riksdagen 2:a k 1903 - 1908, Kh här 1907 - 1926, Kpr 1913, † 1926

Biografi
29 Hugo Petrus Constans Holmberger,
född 1831. Kh här 1866 - 1906. † 1919

Han kallads som sökande vid 32 års ålder och uppvaktade då Karl 15:e som yttrade, att Holmberger var nog ung för detta stora och feta pastorat. Holmberger replikerade snabbt: ”Ers majestät , det är något som går bort med tiden.”

Biografi
28 Jonas Leonard Ahlstedt,
född 1798. Kh här 1853. † 1862. Orgeln i Lofta kyrka kom till under hans tid1856.

Ahlstedt ville inte bli avbildad. Vidstående siluett blev en kompromiss.
27 Carl Fredrik Lutteman,
född 1796. Kh här 1844. † 1851
26 Samuel Aspling,
född 1781. Kh i Lofta och Loftahammar 1817. † 1842. Under hans ledning byggdes nya kyrkan.
25 Henning Hallström,
född 1749. Kh här 1783. † 1816.

På anhållan entledigad från expeditionen 1804 efter en honom övergången vådeld den 14 nov 1803, varvid alla hans böcker och papper mm uppbrunno.

Bilden föreställer sonen Karl Hallström,
född i Lofta 1786, biskop i Visby, död 1861.
24. Fredrik Hultner (Hultenius), född 1722. Kh här 1766. † 1782.

23 Johan Lithzenius, född 1708. Kh här 1755. † 1766.

22 Wilhelm Anders Wennerdahl, född 1709. Kh i Lofta??, prost 1751, riksdagsman 1752, † i Norrköping 1753.

21 Johannes Petri Carlström, född 1688. Kh här 1738, prost 1747, † 1748.

20 Andreas Jonæ Kjernander, född 1687. kh här 1730, prost 1734, † 1736.

19 Samuel Magni Reuselius, född 1677. Kh här 1624. † 1729.

18 Benedictus Laurentil Trozelius, född i Lofta (Trostad) 1671. Kh här 1716 † 1721.

17 Sveno Haquini Bärling, född 1654. Kh här 1694. t 1716.

16 Jonas Esberni Wikman (Wÿkman). född 1641. Kh här 1684. t 1692.

15 Jacobus Birgeri Wellerius, född 1626. Kh här 1670, prost 1673, † 1683.

14 Johannes Gudmundi, född 1623. Kh här 1660. † 1667.

13 Emundus Magni Cornukindius, född 1616 i Horn. kh här 1656. † 1658.

12 Anundus Nicolai Rystadius, sedan Palm, född i Rystad. Kh här 1654. † 1655.

11 Andreas Sæbyensis, född i Såby 1586, kh här 1623. † 1653.

10 Laurentius Mattiæ, född 1564, i Lofta 1596. Kallad ”Lille herr Lars”

9 Johannes Petri. Kh i Lofta 1588, underskrev Uppsala mötes beslut 1593.

8 "Sigge var kyrkoherde i Lofftha 1554,"

7 Petrus 1522, 1526, 1537.

6 Thord omkring 1480.

5 Peter Gunvidsson 1401, 1406, 1409, 1413, 1416, 1418.

4 Nicils Wlphsson 1386, 1398.

3 Nicolaus 1352. Hans sigill finnes på ett salubrev år 1370 för Östgötha Lagman, sedermera Drotzet Bo Jonsson. Her Niclas i Lophta nämns 1357, herr Nils 1360 och 1371 samt som canonicus 1365

2 Herman 1333. Skänkte en äng i "Svindhult" till "Ecclesia mea in lophto.

1 Totto Nicolal Lenk 1240. † i "Loptom" 1252.