Risberg

Anders Petter Risberg föddes i Gladhammar 1852-05-15 15/5.
Föräldrar: Peter Magnus Risberg, landtbrukare, och Kristina Samuelsdotter.
Han blev student i Lund 1874, prästvigdes 1878, blev komminister i Målilla 1880, i Mörlunda 1885, kyrkoherde i Lofta 1907 och kontraktsprost 1913.
Risberg var ledamot av riksdagens 2:a kammare 1903-1908, "företagit studieresor till ett flertal Europeiska länder"

Gift:
1. 1879 med Emma Sofia Karlsson f 1851-06-18 d 1883.
* 1880-06-20 Susanna, d 1911
* 1880-06-20 Paulus förvaltare på Mörby, Stocksund, g med Märta de Geer.
* 1881-12-23 Jonatan d 1915, postexpeditör, g med Edit Sylvan.
* 1883-05-11 Emilia Lydia g 1915 med redaktör C E Fleetwood.
2. 1884 med Matilda Kristina Östberg f 1857-11-30, kyrkoherdedotter från Hjorted.
* 1885-12-12 Natanael fil lic och föreståndare för lantmannaskolan i Gamleby.
* 1887-08-27 Jacob Harald jur kand, hovrättsnotarie.
* 1890-03-28 Georg Elias biträdande länsjägmästare.
* 1892-04-18 Karilina Elisabet slöjd och trädgårdslärarinna.
* 1894-04-18 Johan Helge, medicine kandidat
* 1896-04-11 Iver Petrus medicine kandidat
* 1901-12-11 Eva Maria, student i Västervik


Några familjebilder från Stengårdsnäs finns HÄR.