NÄR LOFTA KYRKA BYGGDES
JO, ALLTSÅ,

KYRKAN ÄR KLAR

MEN INTE DEN HÄR ARTIKELN.

..