Trozelius

Trozelius var född i Lofta 1671 och död där 1721.
Hans far Lars i Trostad var bonde. Trozelius blev student i Uppsala 1693 och prästvigdes 1702 då han även blev komminister i Lofta. Kyrkoherde blev han 1716.

Gift:
1. 1703 med Margareta Wigius 1675-1703. Hon var kyrkoherdedotter
från Ed och dog i barnsäng sedan hon fått trillingar.
2. 1704 Maria Edling 1680-1730, dotter till fogden från Hägg Jaen Edling.
* 1706-1707 Lars
* 1707 Christina
* 1710 Marrareta
* 1712-1766, regementspastor
* xxxx Lars, kyrkoherde i Ö Harg
* 1717-1737 Birgitta, g 1736 med mr Carl Wallenkamp i Fårö
* xxxx Claes Blechert professor i Lund och Kh i Jardeberga och S Sandby