BIOGRAFIER
Lars Cornell
Hersöbröderna
Elin på Brostuga, Lofta
Smedmästare Lundberg, Lofta
Roger Karlsson fotograf
Hermann Thuswaldner, Lofta
Erik Mansfeld, Gladhammar

Mariana Larsson Lofta
Evelyn Nelsson
Valborg Axelsson (Blomma), Lofta

Gotte på Långö
Carl Ossian Olsson, målare
Elvira Cornell, Lofta
Sven Oscar Albert Cornelius, guldgrävaren
Båtsman nr 100 Humbla
K V Kornell, Lofta
Båtsman nr 98 Topplänta
Familjen Wahl i Andersbo / Lofta
Hans Henrich Cornelius, Gamleby
Ada Rydström, författare
Riksdagsman S Carlsson Solberga / Lofta