Roger Karlsson
.

Roger Karlsson f 1940-05-31 i Västervik

Roger är utbildad till och verksam som byggnadssnickare i 20 år samt fiskare i tre, därefter pressfotograf på Västervikstidningen 1967-95.

Han är i bygden känd för sitt stora naturintresse och skärgårdskunnande. I hans samlingar finns flera tusen fotografier från skärgården och alla Tjustbygdens växter. Omkring 1800 växter kan han identifiera. Roger har inventerat 457 ödegrunder och fornlämningar i skärgården och skrivit fyra böcker.Ring 0490-34103
SKÄRGÅRDSBILDER

VÄXTER
BILDVISNING

FÖRFATTARE

Bild från skärgården ur Roger Karlssons arkiv. Foto RK1999
Båten är Rogers och heter Eskapad.