HERMANN THUSWALDNER
.

Hermann Thuswaldner är född i Kärnten, Österrike där han gick tre år som smedlärling och under den tiden en dag i veckan i yrkesskola. Varje vecka skulle han göra ett föremål och beskriva det i en bok. Tre år blev tre böcker och 140 föremål. Efter tre år som gesäll blev han mästare.


Hermann visar gamla takter i
Hembygdsgårdens smedjaVid gesällprovets praktiska prov 1954 hade Hermann med sig en bit järn och hans uppgift blev att göra en hästsko för vänster fot, se bild. Skon provades genom att mästaren slog hårt på framtappen med en slägga. Lossnade tappen, den var välld till skon, blev det underkännt.

Hermanns gesellprov