Elvira Cornell
.

Esther Gustafa. Elvira Cornell f 1877-04-23 i Lofta d 1932 i Lofta

Föräldrar:
Frans Joh. Cornell och Carolina Gustava Larsdotter från Fästad

Gift 1895 med Gustaf Konrad Gustafsson f 1862-05-27 d 1947

Barn:
Olga Sabina f 1895-12-30 d 1964
En gosse f 1898-02-23 kvävd vid födseln
Gustav Evert 1901-10-23 i Lofta d 1958

År 1896 skriven på Trostad nr 4 d 1932
Avgångsbetyg i Lofta folkskola 1890-03-18

Magda Jansson / Sleman berättar 1995:
”Min morfar Konrad Gustavsson åkte till Amerika 1888. Det var bla Wåhlberg i Sågartorp som påverkade morfar att åka. De ordnade sina papper hos kronofjärdingsman Frans Johan Cornell i Fästad. Han var också gästgivare och lantbrukare. När de fick papperen kommer det in en liten flicka på 11 år och äter på en smörgås. Efter sju år skulle Konrad åka hem över sommaren. Något måste ha hänt för då säger han till Wåhlberg ”nu skall jag åka hem och gifta mig med Cornells dotter”. Elvira var 18 år då och ensam för hennes syskon hade dött i charlakansfeber på 1860-talet. Hon ville inte till Amerika, hon kunde inte lämna sin far ensam hemma, så de stannade och övertog gården i Trostad (nedanför missionshuset) där Frans Johan bodde med sin dotter Elvira.”