Rom byggdes inte heller på en dag.
KULTUR
Ordet KULTUR kommer från latinets Cultura som betyder odling.
Det kan beskrivas som - odla, vårda, dyrka och vörda
.

Det är ett bestämt, traditionellt och upprepat sätt att arbeta och uppföra sig. Det är vårt språk, våra traditioner och vårt sätt att leva, med gemensamma erfarenheter och värderingar.

LÄNK TILL
TJUSTBYGDENS KULTURHISTORISKA FÖRENING Tjustbygdens kulturhistoriska förening bildas 1917 - hungerkravallernas och Ryska revolutionens år. Föremål samlas fram till 1933 då föreningen byggde Kulbackens museum som övertogs av en stiftelse år 1986.
Samtliga i styrelsen bor i Västervik stad.
KUNSKAPSKÄLLAN
Eric Havton, rådman i Västervik under 1800-talet, samt Fogelvik och Forsby godsen donerade sina bibliotek. De utgör nu 'Kunskapskällan'.
TJUST SLÄKTFORSKAR-FÖRENING DIS = Datorn I Släktforskningen finns HÄR
TJUSTs HISTORIA

ÅRTAL I TJUST

En sällsam historia vars slut vi ännu ej sett.

Årtal i Tjust ger perspektiv på vår tillvaro

SJÖFARARKUSTEN SMÅLAND - ÖLAND Föreningen är en paraplyorganisation för museer i Småland och Öland som har sjöfart gemensamt.
Lars Bittner
representerar Tjustbygden.
HEMBYGDSFORUM Tjusts Hembygdsforum bildades 1996. Föreningens uppgifter är att genom samverkan mellan hembygdsföreningar och dokumentation på elektroniskt medium öka kunskapen om Tjustbygdens historia, kultur och natur.

Föreningen har sin grund i den breda bygderörelsen. Endast Hembygdsföreningar och liknande kan bli medlemmar.

Företag / Förening
Besöksadr
Tel
Sökord

0493-