TJUSTBYGDENS KULTURHISTORISKA FÖRENING

 LÄS OM TJUSTBYGDEN
2002

2001

2000

1999

1998


1997


1996

1995

1974
Sedan 1926 ger föreningen ut en årsbok 'Tjustbygden'. Medlemmar erhåller den gratis.

Du kan bli medlem genom att sända 175:-
till postgiro 27 18 66 - 6.
Extra familjemedlem 25:-.
Ständigt medlemskap 1750:-.
Tjustbygdens kulturhistoriska förening bildas 1917 - hungerkravallernas och Ryska revolutionens år. Föremål samlas fram till 1933 då föreningen byggde Kulbackens museum som övertogs av en stiftelse år 1986.
Stadgar finns HÄR.
Samtliga i styrelsen bor i staden Västervik.RETUR KULTUR