TURIST i LOFTA


Loftaåns meandrar är fridlysta
Telefonlista Företag i Lofta Program

Lofta är gammal kulturbygd - Tjusts vagga - och har mycket att erbjuda turister och naturälskare. Här nedan några axplock.

LOFTALEDEN är en naturstig där socknen inte riktigt bestämt sig för om den skall vara hav eller land. Information och broschyr finns i turistbyråer.
BYGDENS HISTORIA - INFORMATION - LEDBESKRIVNING (pdf) - KARTA

GUDINGEBADET hette förr Vinö Stock, tel 67028

Björnsholms Bed and Breakfast, Vandrarhem tel 60150
Från vandrarhemmets balkong kan du se Loftaåns meandrar.

Gamla Vida by var från 1705 skjutsstation och gästgiveri. I fattigbössan fick resande lägga pengar till socknens fattiga.

KYRKAN är en så kallad Tegnerlada, i storlek den tredje största landsbygdskyrkan i Sverige med plats för mer än ett tusen besökare. Den invigdes 1937 och innehåller som de flesta sockenkyrkor ett intressant sockenmuseum. Den tidigare kyrkan från 1100/1200-talet stod på samma plats.

Kyrkorgeln tillsammans med kyrkans katedralliknande akustik, har få motsvarigheter i vårt land. Där kan avnjutas konserter i sommarnatten. Se annonser.

En runsten som påträffats vid Gursten men som nu finns i Gamleby Folkhögskolas trädgård är ristad med rökrutor från 800-taket.

Vattenfall var förr viktiga energikällor för bergsbruk, kvarnar och sågar. Sex vattenfall av betydelse fanns i Lofta.
Forserum var en fors i Loftaån där Häggs kvar först låg. Forsen är nu bortsprängd.
Vid Björnsholms busshållplats fanns en uppdämning med ett litet kraftverk.
Sågartorp hade Loftaåns största fallhöjd. Där fanns tv å kvarnar och en såg.
Rabo kvarn låg vid Loftaåns första fall någon kilometer från sjön Ryven. Fallet är nu bortsprängt.
Vid Gursten finns ett högt fall men inte så mycket vatten. Där har funnits kvarn och senare ett litet kraftverk. Förmodligen har det också funnits en nickesåg där, men det vet vi inte mycket om.
Vid Smedstorp finns ett fall i det som förr kallades Lillån. Där kan man nu se vackra röda alger i fallets vatten. Förr användes kraften till att driva bälgarna i en masugn och kanske fanns det också ett kopparsmältverk där.

Tjust BERGSLAG handlar mycket om orterna Överum - som då tillhörde Lofta - Ed och Ankarsrum. Men bygden däromkring var viktig för bruken som behövde kol i stora mängder och det kunde man inte transportera långt som malmen av vilken det mesta kom från Utö i Stockholms skärgård. Men det fanns också gruvbrytning i Lofta. De största brotten är Tintorp med kopparmalm och straxt NV om Delsjön mellan Hässelstad och Mejstad med tre vattenfyllda hål. Olserums gruvschakt ligger lättillgängligt alldeles vid vägen till Fästad.
Inskeppning av malm och utskeppning av styckegods och smide från Överum skedde vid Lerboholm där små rester av hamnanläggningen finns kvar.

BERG finns det gott om i Lofta. Bestig något och du får bra motion och vida vyer. Från berget vid Kårtorp kan man vid klart väder se ända till Västervik. Stångerör utefter Loftaleden och Örnberget vid Segersgärde på Norrlandet ger härlig utsikt över skärgården. Pukberget hör till de märkligaste. Där har funnits två stora grottor där jätten Puke bodde, Den södra grottan har nu rasat. Berget är geologiskt intressant, det finns knappt något liknande på annan plats. Kanske består berget av sten som smält samman vid något forntida meteoritnedslag.

De äldsta byggnaderna i Lofta anses vara Gursten som är en gård med rötter i bronsålder, Ottinge säteri där källarvalven är från Birger Jarls tid på 1200-talet, Åkerholm som förr hette Bokalla där ryggåsstugan Eländet ligger.

BRONSÅLDERSBYGD
Lofta har en mycket rik bronsålder och var med dåtidens förhållanden tätt befolkat. Tusentals forminnen vittnar om Tjusts och Loftas fornstora dagar. Här följer några exempel:
Kyrkkullen kan ha varit ett fornnordiskt hednatempel där Tjusts första kristna kyrka, en stavkyrka, byggdes.
Vid TINGSTAD finns två domarringar. Det är en gravplats som förmodligen inget har med dom att göra. Men namnet Tingstad är gammalt och tyder på att här fanns en tingsplats i det forna Tjust.
Hällristningarna och gravrösen i bygden är många. Den hällristning som blivit Lofta sockens logotyp finns i Utrike.

HEMBYGDSGÅRDEN
I Råberga har socknen sin hembygdsgård med bygdemuseum och information om bygden. Där hålls ibland dans och fester och under semestertid finns det försäljning av saker med anknytning till Lofta.