ÖVERUMS BRUK

"Längre in i Småland i en annan af de vackra dalkjusorna ligger en af vårt lands största industriella inrättningar, Öfverums bruk, som utsänder sina välkända landtbruksredskap till alla världsdelar, och der nedom utbreder sig den lilla, men bördiga och på fornminnen rika Lofta slätten". -(Gustaf A.Aldén, 1888)

Masugnen innan den revs 1914

Kanonerna borrades upphängda i en anordning liknande denna
Borrvind på Stavsjö Bruk år 1753
Några av de äldre Överumsbilderna är hämtade i jubeleumsboken Överum 300 år.

Foto LC