LOFTA PASTORAT

"Lopta" var egen socken redan på 1200-talet och omfattade under medeltiden även det nuvarande Loftahammar eller "Hammaren", som år 1609 avskiljdes och blev annex till Lofta samt 1852 eget pastorat. Lofta var säkerligen kanikdöme under Linköpings stiftstol. Med Lofta, Törnesfall, Gladhaminar och gamla Västerviks socknar utökade konung Johan III greve Svante Stures änkas, Märtha Lejonhnfvud, grevskapet 8tegeholm. Bakgrund

Kyrkoherdar

Komministrar