Up-to-date 1999-08-16

  VÄSTERVIK

Det som nu heter Gamlebyviken kallades ända fram till 1800-talet för Wässterwijken. I dess innersta del låg det gamla Västervik som nu heter Gamleby, 'den gamle byn'. Genom kungligt påbud flyttades staden till Västra vikens mynning och övertog Västerviks (nu Gamlebys) stadsprevilegier 1433.
Årtal i Västerviks historia finns HÄR
St Gertruds kyrka