FÖRTECKNING ÖVER POLITIKER I
KOMMUNEN VÄSTERVIK ÅR 2000


Avsikten med listan är, att medborgarna / väljarna lätt skall kunna nå sin lokale politiker.
De flesta ärenden är icke politiska. Därför är närheten till politikern viktigare än partitillhörighet.
Förteckningen har upprättats med det syftet.
De som inte vill eller kan ha med sitt telefonnummer på Internet finns följdaktligen inte med på listan.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

(pdf-format)

KOMMUNSTYRELSENS (KS) ARBETSUTSKOTT
Anita Bohman (s)
Veikko Kärki (s)
Ingemo Karlsson (s)
Mariann Gustafsson (v)
Harald Hjalmarsson (m)
Camilla Eriksson (c)
Björn Rudin (Kd)

RIKSDAGSMÄN

Agne Hansson (c), Gamleby, agne.hansson@riksdagen.se

Krister Örnfjäder
(s), Västervik, krister.ornfjader@riksdagen.se