KRISTER ÖRNFJÄDER

Krister Örnfjäder, född 1952-09-22
Båtsmansläkt från V Ed
Föräldrer:


Barn:

Biografi:
Riksdagsman för Kalmar län, plats 129
Adress: Riksdagen, 100 12 Stockholm, 08-786 4790
Uppdrag i riksdagen:
Ersättare 1992-93
Riksdagsledamot 1993-
Ledamot i trafikutskottet
Suppleant i utbildningsutskottet