ÖVERUM
Från KANONER
Till PLOGBILLAR
Det är inte så lätt att få ihop en telefonlista och där finns säkert några fel.
!!! HJÄLP MIG SÅ ATT DET BLIR RÄTT OCH BRA !!!
TELEFONLISTA
Brandstationen . 30232
SKOLA och SERVICE
Skolan . 31272
Eken Förskola Svensbackev. 6 31260
Biblioteket . 30250
Fritidsgården Övrelundsv. 312 53
Fritidsgården Ekorren . 312 53
Fritidsgården Ekoxen . 312 53
Fritidsgården Ryvenäs . 312 53
Ekhamra, äldrevård . 31291
Apoteket Bikupan Vårdcentralen 30098
Folktandvården Bruksg. 16 30490
Borgströms Veterinärpraktik . 60255
Vallonen Överums Folkpark, Box 71 30394
Överums o Dalhems församlingar Komunalhuset Box 67 30393
Filadelfiaförsamlingen Dalhemsv. 3 30123
RESTAURANG och TURISM
Pizzeria Nina Prästgårdsg. 5 30130
Hotel & Restaurant, Överums www.overumshotell.se 30700
Vandrarhem STF Källarbacken 2 30302
DAGLIGVAROR
Konsum Piazzan 30382, 30530
35:ans Kiosk o. Grill Linköpingsv. 30641
Blombergs Kiosk & Livs HB Dalshemsv. 8 30127
HANDEL och HANTVERK
Boda Rör 30009
Ullas Klipp Spångbergsvägen 13 30104
Eivors Damfrisering Övrelundsv. 10 30018
Gunn-brits Fotvård Ekhamra 31068
Jansons Elektriska Byrå, AB Adelswärdsv. 5 30039
Majas Klipphörna Piazzan 30054
Nila Studio KB Skolv. 2 Box 58 31034
Rör, Överums Norrlidsv. 38 30766
Salong Kerstin Bruksg. 11 B 31070
Sjöbergs Ljud & Bild AB Bruksg. 13 30706
Begravningsbyrå, Överums Linköpingsv. 3 30765
Blomsterkällan, Överums Piazzan Box 57 30345
Hellmans Sjukgymnastik Bruksg. 6 30360
ÖVRIGA FÖRETAG
Snötomta Gård Snötomta 50381
Storsjö Fastighets &Trädg. KB Aspåkrav 5 50156
Tjust Maskinteknik AB Bruksg. 8 30380
Mönsteråshälsan AB Bruksg. 6 31075
Plåtteknik Magnus Johansson AB Sågv. 2 30626
Radio Skog AB Vattentornet 30663
SEMAB Spångbergsv. 16 Box 49 31030
Fönsterfabrik AB, Överums 30420
KaBo Elektrolindning AB Industriv. Box 29 30033
Kennel Pollywood Möckehult 35015
Mekoma Verkstads AB Hagsveden 50090
Överums Bruk AB . 36100
Reservdelslagret Bruket 31175
BIL och BUSS
Ukna Busstrafik AB Kasinge 50021
Erikssons Åkeri AB, Nore Möckehult 35020
Auto-test Kvarng. 3 Box 2 31114
Bilservice, Överums Linköpingsv.15 30990
Norsk Hydro Adelswärdsv. 5 30539
Statoil Överums Bilservice Linköpingsv. 15 30467
FÖRENINGAR
Ryvenäs Fritidsegendom Ryvenäs 30141
Finska Föreningen Källarbacken 8 30628
Idrottsklubben Idrottsplatsen Box 34 30178
Metall Avd. 307 Bruket Box 44 30461
Idrottsplatsen . 30178
Sporthallen . 31251
Slalombacken . 31252
Överums musikkår Göran Andersson 0120-14402