KASINGE

Kasinge skiftades 1847-48.
Där finns ett intressant gravfält.

Gårdshuset är av sten med två små flyglar. Vällingklocka och en smedja finns till vänster.
Källor: REF

Stenbrottet vid Kasinge Foto: Ukna Intresseförening