Östra Eds Hembygdsförening
Föreningens styrelse:
Ordförande: Anna Lantz, 0493-41339, e-mail
Sekreterare: Bo Larson,
Kassör: Anna-Lisa Mallin-Svensson

Medlemsavgiften för 2002 är
40:- / år för enskild medlem.
Postgironummret är 664637-6

Föreningen har en hembygdssgård i Kyrkstallet