KARTOR
FörTjust
COPYRIGHTS

De sockenkartor som finns på web-siten www.tjust.com är oftast framställda med kommunkartan som underlag. Vi har avtal med kommunen om det. Därtill har en mångfald annat kartmaterial och information använts. Till att få en skalriktig karta har Lantmäteriverkets gröna kartan använts.

Ansträngningar har gjorts ett helt år att få avtal med Lantmäteriverket om att använda deras kartor, men det har misslyckats. De vill ha tiotals millioner av oss för sin upphovsrätt, ett sätt att säga 'ni får inte använda våra kartor så'.
Därför har vi blivit tvugna att rita kartorna själva enligt upphovsrättslagens grundprincip, att information är fri men utförandet upphovsrättsskyddat. Inte en enda pixel är kopierad från lantmäteriverkets kartor (undantag se nedan).


Ni får gärna använda kartorna,
men hör av er till WEBMASTER först.


Mall för sockenkartorna
För kartorna Degersnäs, Kasinge, Kolsebo och Tjustad i Ukna har Lantmäteriverkets kartor använts utan tillstånd. De fyra kartorna skulle kosta oss ca 50.000:- enligt lantmäteriverkets prislista.
Om inte någon polisanmäler oss för brott mot upphovsrättslagen så kanske vi gör det själva för att få prövat om Lantmäteriverkets orimliga priser är lagliga och följer riksdagens uppdrag.