TROLLHOLMEN

del 1 del 2 del 3

Till höger utkikstornet och till vänster radartornet i Hallmare

Sjöstugan

Det lilla båtsmanshuset, Sjöstugan, är flyttat ca 1930 från den plats i Västervik där Centralhotellet sedan bygdes. Det är tillbyggt 1950. Foto LC
.