Ägare till Hultö
.

Befolkning Ägare Bilder 1 Bilder 2 Bilder 3 Förstasidan

Ägare till Hultö

Före 1825 hörde Hultö och Källsingsö ihop med Hula och delning av gårdarna ägde rum 1825. Ägare till alltsammans var tidigare häradshövdingen högädle Herr David Lagersten som ägde hälften av desssa hemman, den andra hälften ägdes av bönderna Mathias Månsson och Per Bengtsson som vardera ägde en 1/4 del därav. Dessa uppgifter är hämtade från lantmäteriprotokoll och man kan observera skillnad i tituleringen.

Skiftet ägde rum 1825 och då tilldelades Mathias Månsson och Per Bengtsson varsin del så att Mathias Månsson fick norra gården på Hultö och en gård på Källsingsö. Per Bengtsson fick den södra Hultögården och den andra gården på Källsingsö. Hula tilldeiades David Lagersten. Hula, Källsingsö och Hultö hade före 1796 hört sarnman med Bjursund och blivit avstyckat 1796 från Hans Exellens Högvälborne Greven C.G Levenhaupts ägor.

Efferforsking och sammanställning giord av Yngve Davidsson under 1995
gustav

Se även STEGEHOLM

1991 -
Bengt Davidsson och Gerd Davidsson
Barn: Karin 27/7-1973, Sandra 4/4-1982.

1957-1991
Gustav och Elna Davidsson
Barn: Bengt 12/12-1944, Hans 3/12-1945, Arne 27/7-1948, Christina 4/2-1952, Roland 9/8-1953.

1916-1957
David och Ada Andersson
Barn: Aina 19/9-1909, Elsy 4/9-1910, Eva 12/4-1912, Gustav 1913-09-22, Erik 8/8-1917, .

1874-1916
Anders Gustav Jansson och Clara Jansson
Barn: Lydia 25/1-1874, David Josef 19/9-1877, Charlotta 29/6-1879 död 24/4 1900, Fritz Hjalmar 21/2-1882 död 28/6-1884 i scharlakansfeber, Thyra 1/3-1885, de fick också en son 1/1-1876 som döptes till David Hjalmar men han dog endast 18 dagar gammal.

1857-1874
Jaen Andersson och Eva Jonsdotter
Barn: Anders Gustav 16/6-1851, Maria Sophia 5/10-1855.

Jaen var tidigare gift med Anna Maria Persdotter och de de tog Hultö på arrende 1828 till 1857-03-14 då han köpte Hultö av Mathias Månssons arvingar.
.