LOFTAHAMMAR
Historia att minnas

ARTIKLAR OM LOFTAHAMMAR

UPPDATERAD . FORMAT
Årtal i Loftahammar
Karta från 1690
Karta från 1783
Bjursunds färja mm
Härsö
Guldvagnen
1999 LC
1994 LC

1994 LC
1997 LC
2000 LC/Djerf
htm
htm/jpg
htm/jpg
pdf 0.3 Mbyte
pdf 0.5 Mbyte
html
Loftahammars Hembygdsgård

I Aleglo, mellan kyrkan och Källvik, har Loftahammar sitt hembygdsmuseum inrymt i en väderkvarn. Det är öppet större delen av sommaren med en fin samling av mer än 600 gamla saker som regel skänkta av bygdens folk.

Vid hembygdsgården finns även en liten ryggåsstuga med olika utställningar.

Aleglo är en så kallad klungby. Den ligger på en höjd och hade förr nära kontakt med havet.

Källviks Brunn

Redan på 1700-talet kände man till den järnhaltiga källans hälsobringande kraft. Det dröjde dock till 1872 innan Brunnen och badorten öppnades.

Den klassisk brunns- och badorten är omsjungen i Povel Ramels "Sorglösa Brunn". Han och många andra celebriteter bodde ofta där. Ännu i dag finns den gamla trähusmiljön bevarad i bla villorna Skansen och Paddan.

Se bla Hens Broomés bok 'Källvik en småländsk brunns- och badort'.

Kyrkan

Mitt i byn, som sig bör, ligger kyrkan sedan snart 400 år. Orgeln är ett värdefullt instrument, byggd av Lars Wahlberg 1767. En renovering planeras.

Väderskär

I yttersta havsbandet, sydost om Södra Askö ligger Väderskär. Det är en karg liten ö med vindpinade träd, röda fiskestugor och ett märkligt kapell med unika vägg och takmålningar.

Kapellet är ett lågt timmerhus med vapenhus. Knutarna är inklädda och panelen troligen från1738. Inredningen är enkel i trä med inristade bomärken på de enkla bänkarna.

En takmålning från 1740 föreställer Golgata med bla änglar. En väggmålning föreställer Kristi dop och uppståndelse.

Byggnaden är sedan 1980 byggnadsminne och används till sommargudstjänster, bröllop och dop.

Fornminnen

Den kustnära landskapet har påverkat fornlämningarna. Den sparsamma uppodlingen har bevarat många fornlämningar som boplatser, skärvstenhögar, rösen, stensättningar, odlingsrösen, härdgropar och stensträngar. Exempel finns vid Sten, Bredvassa, Humlebo och Hellerö.

Skärgårdens rösen har haft fler syften än inlandets bla som revirmarkering och sjömärken.

I Loftahammar finns det ett 50-tal utflyktsmål. Se tex Bjursund, Bågvik, Tångered, Veländebo och Hellerö.