Up-to-date 1999-08-16
Årtal i Loftahammars historia

Till 1609 var Lofta och Loftahammar en socken. Se HÄR

1540 ca En stormig höstdag gick Ringaren hårt på grund i inloppet till Flatvarps hamn. Under loppet av några minuter gick hon till botten. År 1968 gick dykaren Paul Beckman ner till 25 m djup och kunde konstatera att vraket var 23,5 m långt och 8 m brett.
1590 Väderskärs kapell är från 1590 men flyttades från Fogelvik till ön 1615 och renoverades 1924. Inredningen är från omkring 1740
1600 Plattsfisken är bygdens äldsta symbol från 1563 och fanns i Tjust härads sigill. Den byttes under 1600-talets början ut mot en kräfta. Se 1949.
1609 "Hammaren" (Loftahammar) blir annex till Lofta och 1852 eget pastorat.
1661 Allmogen i Lofta och Loftahammar infinner sig inte till vägröjning och vägrar att betala böter vilket föranleder en protest mot deras uppstudsighet. Upproret mot befallningsmannen hade börjat vid ett möte i Hargs by. Tingsrätten beslöt att lagmanstinget skulle ta reda på vad uppstudsigheten berodde på.
1708 Isaac de Bèsche, ägare av Nävekvarn, Ålberga och Överums bruk, köper Forsby och Ottinge. Isaac hade sju barn. Dottern Eva Christina g Knorring ärver Forsby och de köper 1726 Bjursund. Dottern Julians g von Gertten ärver Ottinge i Lofta. Sonen Isaac von Knorring efterlämnar 1755 Bjursund till dottern Christina g Lybecker, Hellerö till Eva Catharina samt Forsby och Ottingt till sonen kapetn Jöran Isaac.
1760 Loftahammars kyrka byggs. Den kallas även "Storamiralen prins Carls kyrka". Kyrkan restaureras 1927.
1784 Väderkvarnen på Bjursund byggdes.
1790 Lars Lindelius blir komminister i Loftahammar. Han hade tidigare varit brukspredikant i Överum
1799 Källviks brunn har gamla anor och kan sägas starta sin verksamhet som kurort 1872. Åren 1881 och 1945 inträffar hotellbränder i Källvik
1851 Väderkvarnen i Aleglo, den som nu är hembygdsgård, bygdes och kom i hembygdsföreningens ägo 1947. Den användes som kvarn till 1925. Vingarna har bytts 1951 och 1988 och är nu en meter kortare än de ursprungliga.
1864 1864 byggdes den andra större väderkvarnen. Den drevs med råoljemotor 1932 - 1937 och därefter med elkraft till 1967.
1852 Loftahammar var annex till Lofta från 1609 och fram till 1852 då det blir eget pastorat. Den förste kyrkoherden var Carl Rydwall 1798-1854.
1866 08-01 Loftahammar öppnar post i sockenstugan till att börja med under Söderköpings distrikt. Den flyttar till nya sockenstugan och 1989 till ett nytt hus nära kyrkan
1872 Källviks hotell uppförs och brunnsrörelsen blir bolag.
1880 Ön Hersö skänks av Lofta församling till kyrkoherde Blomkvist i Loftahammar.
1900 maj Loftahammars sockenstuga rivs.
1933 Bjursunds handdragna färja får nu drift av elmotorer och linspel. 1940 kom betongfärjan och 1960 en dieseldriven stålfärja. Se 1960
1937 Loftahammar får elkraft
1939 Povel Ramel, f 1922, gör succé med Källviksrevyn "Sorglösa brunn".
1940 12-30 Frågan om bro över Bjursund kom upp i kommunfullmäktige och blev därefter en följetong. Sjöfartsverket hindrade bygget med att kräva en segelfri höjd av 30 m efter gamla tiders segelskutor. Se 1983.
1945 03-22 Källviks hotell, uppfört 1872, brinner. Av de 200 estländska flyktingar som bode i området hade några hotellbyggnaden som bostad.
1949 Plattsfisken blev storamiral hertig Karls församlings vapen och antogs av Loftahammars kommunfullmäktige 1949.
1949 Loftahammar kyrka restaurerades 1949. Då togs bänkarnas sidokors bort (som i Lofta). ”Då går ja inte dit mer” sa Ossian Johansson på Askerum.
1960 nov Bjursunds gamla betongfärja gjorde sin sista tur efter 18 års tjänst och ersattes av en stålfärja. Se 1933 och 1983
1966 Bjursund köps av Linköpings kommun och blir vandringshem tills det 1994 köps av Ulf och Maud Johansson.
1966 Loftahammaspojken Åke Strömberg, född 1934, vidgar vyerna med arbete i Stockholm och Skåne och startar 1962 Wienerbagaren i Fruängen. Med hjälp av kommunens starke man Hugo Johansson flyttar företaget in i 800 kvm i Loftahammar 1966. Fabriken byggs ut 1968 och 1970 och såldes 1973 till Findus, numera Nestlé, se 1973.
1973 Wienerbagaren köps av Findus som senare går samman med Nesté. Från 1991 domineras produktionen av 'Quick snacks' med piroger (7000 st i timmen) och pizza. År 1996 omsätter Wienerbagaren 130 miljoner kronor med ca 100 anställda.
1983 10-14 Bron över till Loftahammar invigs av landshövding Eric Krönmark. Bron är 416 m lång med en segelfri höjd av 15 m. Det har betytt mycket för Loftahammar och motverkat avflyttning. Invånarantalet har ökat från ca 980 år 1983 till 1030 år 1996.