Lofta Hembygdsförening
LÄNK TILL HEMBYGDSGÅRDEN I RÅBERGA
Vid Lofta Hembygdsförenings årsmöte 2000-03-13 beslutades bla:
Föreningens styrelse:
Ordförande: Ulf Olsson, e-mail
Sekreterare: Anders Torstensson
Kassör: Lars Erik Karlsson, e-mail
Bengt Kullander
Sven Olof Karlholm
Hermann Thuswaldner

Medlemsavgiften för 2000 och år 2001 skall vara
50:- / år för enskild medlem och
100:- / år för famlij.
Postgironummret är 614437-2.

Råberga
Föreningen har en hembygdssgård i Råberga

.