LOFTA

Tjusts
vagga

TELEFONLISTA
SERVICE mm
Tel 0493-
Dagis/Förskola, Loftabacken 0493-36883
Fritids Stjärnan 0493-36882
Fritids Delfinen 0493-36888
Skolan, Lofta. E-mail
Rektor Boel Runesson
0493-36881
0493-36887
Församlingshemmet, Lofta 63130
Lofta Församling, Diakon Dan Sagemo
Kyrkoherde Karl Magnus Nordlund

Kyrkan, Församlingen
0490-19832,
0493-51120
0493-12340
Gudingebadet, Stock 67028
Polisen 0490-66800
FÖRETAG i LOFTA
Tel 0493-
We See AB 0493-67074
LOFTA HANDELSHUS AB 0493-63132
070-9283239
Akko's örter, Högtomta 60178
Alfa-Salvator Security HB, Björnsholm 60012
Bittes Solotek o Kosmetik, Björnsholm 60250
Björkmans såg, Brånestad 12261
Björnsholms Bed and Breakfast, Vandrarhem 601 50 Fax 742327
Björnsholms Bildemontering HB 60091
Björnsholms Motorverkstad 60098
Björnsholm Åkeri AB, Sven-Olof Svensson 60014
Blomgrens Ventplåt AB, Tallbo 63010
Borgströms Veterinärpraktik, Reverum 60255
Bröd. Roséns Åkeri AB, Vida 60119
Johansson Konst & Antik, Björnsholm 60155
J-son Kylservice, Långbacken, Björnsholm 60224,
070-6534849
Lofta Maskinservice, Stengårdsnäs 63151
Räckesmontörerna, Lilla Hägg 60290
Maskinkonsult H Thuswaldner, Björnsholm 60039
SN Horse, Sune Nilsson Skynnerstad 60204
Thyrssons Byggnadsfirma, Sågartorp 60086
Tjust Olje och Maskinhandel, Rune Eriksson Trostad 60056
Wingerstads Motorverkstad, Trostad 60019
FÖRENINGAR .
Intresseföreningen, Akko Karlsson Högtomta, pg 4423629-7 60178
BGoIF Gymnastik och Idrottsförening 0493-60210
Lofta förskola & skolas Föräldraförening
Ordf. Lotta Johansson

0493-601 31
Hembygdsföreningen 66034
Loftabarnens framtid, Sofia Gustavsson 12063
Norra jaktvårdskretsen, Leif Tyrsson 60086
LRF, Lena Persson 66041
Ordenslokalen IOGT, Björnsholm Tore Johansson 60024
60057
PRO, Arne Karlsson 60095
Röda korset .
Lofta Viltvårdsförening, Ulf Johansson, Gby 51571
Lerboholms Samfälligförening, Valter Eriksson 63058
013-145283
Ostanviks fritidsområde, Håkan Swartz 0493-67209
08-4561050
FörTjust Intresseförening Lars Cornell 67074
.