Up-to-date 1999-04-02

DANS MED GARP

Klicka på jätten och läs om hur det gick för honom


I Gamleby fanns för mycket länge sedan en jätte. Han hette Garp och bodde i det stora berget. Efter honom fick berget sitt namn Garpedans.

Var det så? Nej, först steg berget ur havet, sedan kom namnet och sist Garpsagan. Sagan finns vid bergets fot, klicka på jätten och läs.

Det anses att berget har sitt namn från den så kallade tysktiden på 1200 och 1300-talen. Då var ordet garp beteckningen på tysk.

Men den förklaringen till bergets namn tror jag inte på. Berg, sjöar och orter får namn när de behöver namn. Och i det tätbefolkade Tjust behövde ett sådant berg ett namn redan under bronsålderstid för tre tusen år sedan och vikingatid på 900-talet. Tjustborna hade goda kontakter med de slaviska folken på andra sidan Östersjön där ordet garp betyder puckel eller örnnäsa. Och det är ett passande namn på berget som ser ut just så.

Berget var ett riktmärke för hemvändande sjöfarare när de nådde Gamlebyvikens inre del. Viken kallades Västra Viken till 1800-talet och gav namn åt Västervik när staden låg där Gamleby nu ligger. På en karta från 1783 stavas vikens namn Wäƒterwijken. Det kan förmodas att namnet kommer av att den låg väster om Tjusts centrala delar, den dåtida Loftaviken med tingsplatsen i Tingstad och kanske en hednakyrka vid Ottinge.

Längst upp har berget något som liknar en vulkankrater. Det kan ha passat som en naturlig förskansning med uppsikt över nejden. Omöjligt är det inte, att tyskarna tog sig en svängom, en garpedans med tjustflickorna.

Kan Wästerwijk bli Gamleby då kan Garp-skans bli Garpedans. Vem vet?

Text och bild: Lars Cornell