KALKMÅLNINGAR I LOFTA GAMLA KYRKA
av
C S GRAFFMAN


KB:s handskrift S 48, som innehåller avbildningar av målningar från Lofta gamla kyrka, skänktes till Kungl. biblioteket den 25 november 1853 av Skepps-ombudsmannen i Kalmar C.M. Ringstrén. Så kom de alltså till Kungliga Biblioteket.

Originalen i Lofta kyrka är målade av Armund under 1400-talets andra hälft.

Anteckningarna är gjorda av Johan Wallman år 1826.
De färglagda kopiorna är utförda samma år av konstnären G S Graffman.

Scanat och bearbetat av Lars Cornell.
Du får gärna använda bilderna
, men tala om det. ©
Högupplösta bilder finns i Tjustarkivet.
KONTAKT

Målningarna betyder mer för mig än vad bilder normalt gör.
- De är vackra.
- De är konsthistoria och kulturhistoria.
- De berättar om vår religion och dess historia.
- De berättar om människans världsuppfattning och kultur för tusentals år sedan och är på så sätt antropologiska.
- De visar religionens kraft över människor under svensk medeltid.
- De är förfärliga i sitt sätt att skildra mänsklig grymhet.

Lars Cornell


Lofta gamla kyrka ca 1835.

BESKRIVNING

Taket är hvälvdt och uppbäres av 14 väggfasta pelare. Själva kyrkan är utförd av gråsten med murbruk, men hvalv och pelare av tegel.
Hvalv och och pelare i kyrkan äro målade al fresco, med starka och lifliga färger, vilka, jämte teckningens konturer till större delen äro väl bibehållna.
Vid hvarje groupp är vanligen en inscription anbragt på Latin, på många ställen svårläst äfven för ett öfvadt öga.
Ämnet är för de flesta målningarna lånadt från Bibeln, kyrkans historia och Helgonens Legender, och ibland de särskildta föreställningarna är Riddar Sankt Jörans hitoria med vidlöftigheter utförd i 8 särskildta scener.