ANTROPOLOGI

Antropologi är läran om människans natur och väsen.