Årtal i Tryserums historia

Årtal Händelse
1290 ca Tryserums gamla kyrka byggs.
1341
Tryserum omnämns första gången som Trisrum av try (en växt) och rum (öpppen plats).
1543 mars Dackeupproret riktade sig mot dyrtider, tyskstyre och protestantismen. År 1542 ödeläggs Fogelviks fästning mfl av upproriska bönder. I slaget i Virserum 1543 skadades Nils Dacke allvarligt.
1575
Jöran Eriksson dör och Fogelvik ärvs av sonen Nils Gyllenstierna
1660 ca Tryserums kyrka och ett klockspel på kyrkogårdens västra del brann 1660 men bygdes åter upp. En stor renovering genomfördes 1739-1743 då kyrkan fck sin nuvarande orgel, byggd av Wistenius i Linköping. Kyrkan rivs ca 1820. Ruinen restaurerades 1961-65.
1740
I början av 1700-talet har gamla kyrkan svåra skador. Västra gaveln byggs om och ännu en reparation görs 1739-43 och man planerar en tillbyggnad.
1784
Grunden till den nya kyrkan lades 1782 och invigning hölls juldagen 1784. Kyrkan restaurerades 1886, 1929, 1951 och 1972. Storklockan gjöts i Norrköping 1754 och lillklockan 1840. Orgeln från 1700-talet renoverades 1968
1784
Under 1700-talets mitt börjar man planera för en ny kyrka i Tryserum. Greve Gustav Horn är pådrivande och grunden läggs 1782. Den nya kyrka invigs juldagen 1784.
1798
Gustav Horn är den siste i sin ätt. Han dör 1798 och begravs under nya kyrkans kor vid sidan av 22 kistor som förs dit från gamla kyrkan.
1857
Friherre Carl Raab köper Fågelvik i Tryserum.
1950
V Ed, Ö Ed och Tryserum bildar Tjust-Eds kommun
1971 0101 Tjust-Eds kommun upplöses. Tryserum och ÖEd läggs samman med Valdemarsvik och länsgränsen flyttas.