VAL I TJUST
EU-valet 1999

EU-valet 1999
VAL EU 1999 PARTI %
M
C
Fp
Kd
S
V
Mp
Övr
SUMMA
Västervik 1, 3
28
3
13
9
25
12
10
0
100
Västervik 2, 7
16
3
11
8
29
19
10
2
100
Västervik 4, 5
19
3
10
10
33
16
8
0
100
Västervik 6, 14
18
3
13
12
30
15
6
3
100
Västervik 8, 9
17
2
7
6
39
22
7
0
100
Västervik 12, 13
14
2
10
9
38
18
9
0
100
Västervik 10. 11
15
3
13
7
35
15
11
0
100
Törnsfall
13
16
11
8
19
18
15
0
100
Gladhammar
14
8
5
8
39
18
7
0
100
Västrum
21
13
10
4
15
23
14
0
100
Ukna
12
33
6
9
25
10
6
0
100
Överum
9
9
4
9
47
16
7
0
100
V Ed
18
27
4
5
32
7
8
0
100
Loftahammar
30
21
9
5
17
8
7
2
100
Lofta
24
29
8
12
11
5
11
0
100
Gamnleby 1, 2
18
15
8
13
26
11
9
0
100
Odensvi
8
46
5
5
18
13
7
0
100
Hallingeberg
9
8
5
4
47
19
8
0
100
Hjorted
10
23
4
7
27
19
11
0
100
Blackstad
21
36
5
9
15
10
4
0
100
SUMMA %
17,2
9,6
9,0
8,6
31,1
15,3
8,7
0,5
100
.
Kommunal-valet 1998
KOMMUNVALET
1998
M %
C %
Fp %
Kd
%
S %
V %
Mp
%
Vdm%
Ö %
B-block
S-block
Västervik 1
31
5
9
6
28
10
6
6
0
56
44
Västervik 2
23
4
7
7
39
11
4
5
0
46
54
Västervik 3
24
5
6
9
36
11
7
3
0
47
53
Västervik 4
22
5
6
8
43
10
5
3
0
43
57
Västervik 5
19
6
7
7
44
8
5
4
0
43
57
Västervik 6
13
5
5
7
50
14
4
3
0
32
68
Västervik 7
17
5
6
8
42
14
5
2
0
39
61
Västervik 8
6
3
4
5
59
14
5
3
0
21
79
Västervik 9
16
3
4
6
45
17
5
3
0
33
67
Västervik 10
21
4
6
10
41
9
6
3
0
44
56
Västervik 11
11
3
3
7
54
12
6
3
1
27
73
Västervik 12
11
3
3
6
52
16
5
3
0
27
73
Västervik 13
16
4
6
7
47
11
5
4
0
37
63
Västervik 14
26
5
11
6
36
10
4
2
0
50
50
Summa Västervik
19
5
6
7
43
12
5
3
0
40
60
Törnsfall
14
19
5
10
25
10
12
4
0
53
47
Gladhammar
11
15
2
7
44
14
4
3
0
38
62
Västrum
23
11
4
11
26
15
6
4
0
53
47
Ukna
20
34
1
12
27
4
2
1
0
67
33
Överum
10
10
1
7
58
8
4
1
0
30
70
V Ed
21
26
1
7
33
8
3
1
0
56
44
Loftahammar
29
33
2
5
20
7
2
1
0
71
29
Lofta
29
22
3
7
20
8
8
1
1
64
36
Gamnleby 1
19
17
3
11
33
8
7
2
0
52
48
Gamnleby 2
17
9
2
15
41
11
3
2
0
45
55
Odensvi
11
46
3
5
27
3
2
2
0
68
32
Hallingeberg
10
13
2
6
51
12
3
2
0
33
67
Hjorted
11
21
1
9
40
10
5
2
0
45
55
Blackstad
25
43
2
4
16
7
3
0
0
75
25
SUMMA bygd
16
19
2
9
38
9
5
2
0
48
52
SUMMA KOMMUN
18
11
4
8
41
11
5
3
0
44
56

Bearbetat Lars Cornell 1999

Mandat i kommunfullmäktige
PARTI / ÅR
Moderata samlingspartiet (m)
Centern (c)
Folkpartiet liberalerna (fp)
Kristdemokraterna (Kd)
Miljöpartiet De gröna (mp)
Arbetarepartiet Socialdemokraterna (s)
Vänsterpartiet (v)
Västerviks Demokratiska Miljöparti (vdm)
Samtliga partier
1988
10
11
6
2
3
34
4
5
75
1991
12
10
4
3
2
25
3
4
63
1994
10
10
2
2
2
32
3
2
63
1998
12
7
2
5
3
26
7
1
63