Så blev 20 kommuner en
Kommunsammanläggningar har fördelat Tjusts 20 socknar på tre kommuner,
Västervik-, Valdemarsviks- och Vimmerby kommun. Karta finns HÄR
Källa Tjustbygdens kulturhistoriaska förenings årsbok 1996 samt VT 1995-12-29

MER OM TJUSTS HISTORIA