OLSERUM Första sidan
Andra sidan
Tredje sidan

Olserum - en gammal bergmästargård
Akvarell av M Löfsved Pettersson Blekhem
Olsrum omnämns första gången på 1300-talet då det stavades Wlfsrwm och Vlfsrwm. Huvudbyggnaden är troligen byggd 1655. Det karaktäristiska valmtaket är av tysk och holländsk tradition och kallas för karolinsk stil. Kronoskattegården Olserum var i enskild ägo år 1624 men förvärvades av brukspatron Henrik de Trij år 1655 och stannade i Överums bruks ägo till 1974. G de Besche övertog gården år 1731 (han föddes på Ottinge år 1702), Carl Steen år 1747, Carl Adelswärd 1817, hans dotter Honriore gift Stackelberg 1852, Ivar Krüger 1918. År 1974 förvärvar Stig och Gudrun Hilding gården av Electrolux.
Sedan 1985 ägs och vårdas den av Anne-Marie Persson.

Åtta torp har tillhört gården. Lilla Olserum på 1/8 mantal inkorporerades 1731 och revs år 1920. Den gamla statarstugan vid landsvägen revs på 1950-talet.

Foto Selling 1929

Olserum tidigt 1900-tal. Okänd forograf