ODENSVI TELEFONLISTA

Företag / Förening
Besöksadr
Tel
Sökord
Dagis
0493- Kommun
Förskolan
0493-21367 Kommun
Skolan
0493-21368 Kommun
Lekis Fritids
0493-21366 Kommun
Bibliotek
0493-21360 Kommun
Odensvi Kyrka
0493-21101 Kyrka
Lanthandel
0493- Dagligvaru
Intresseföreningen
- Göran Karlsson
- Per Inge Lindersson, e-mail


0493-25013
0493-26044
Förening
Hembygdsföreningen
- Carl Axel Bröme, e-mail


0493-21114
Förening
LÄNKAR
Odensvi-Bladet
Odensvi nu
FÖRETAG
TURISM