FÖRENINGAR i ODENSVI


ODENSVI HEMBYGDSFÖRENING
ordf: Carl-Axel Bröme, e-mail, 0493-21114
sekr: Kjell Mårtensson
kassör:

Medlem betalar 40:- till postgirokonto

ODENSVI INTRESSEFÖRENING

Ordf: Göran Karlsson, 0493-25013
Kassör: Per Inge Lindersson, e-mail. 0493-26044

Medlem är samtliga övriga föreningar i Odensvi.

ODENSVI IF