O R K I D É E R

I Sverige finns endast 42 arter av ca 20000 i hela världen.
De förökar sig med mycket små frön som kan färdas långt. Fröet måste träffa på just rätt svamp för att utvecklas i symbios. Svampen får vissa organiska föreningar av orkidéen som i sin tur tar emot näringsämnen.

Adam och Eva
Foto Roger Karlsson