Ängsvädd

Ängsvädd är inte någon sällsynt växt, men i Tjusts skärgård är Björkholmen i Lofta det enda ställe som den påträffats.
Ängsvädden på Björkholmen är en halv, upp till nästan en meter hög växt. Roten innehåller garvsyra och har använts som läkemedelsväxt. Den är flerårig.

Ängsvädd. Foto LC 2000

Växtens nedre del

På stora bilden, upp till vänster, finns två löss som här återges i förstoring. Foto LC 2000