Adam och Eva

Adam och Eva blommar redan i Maj. Den har två rotknölar av vilka
den ena är årets och den andra fjolårets.

Foto Roger Karlsson