Apollofjäril


Apollofjäril på Fiskartorpsholmen augusti år 2000 Foto LC2000