ÄLDRE KARTOR ÖVER TJUST

Östersjön 1560

14 x 8 cm

Tjust 1690

Klicka på kartan så får du en som är 20 x 25 cm med 150 dpi

Filstorleken är 390 kbyte

Detalj över Lofta-Loftahammar
21x22 cm 260 kbyte

Ed 1783

Klicka på kartan så får du en som är 21 x 13 cm med 150 dpi

Filstorleken är 293 kbyte

Lofta, Loftahammar,
Gamleby, Törnsfall 1783

Klicka på kartan så får du en som är 21 x 13 cm med 150 dpi och med 72 dpi blir den 48 x 46 cm

Filstorleken är 293 kbyte

Hjorted och Gladhammar 1783

Klicka på kartan så får du en som är 28 x 20 cm med 150 dpi

Filstorleken är 480 kbyte