Föreningar i
LOFTAHAMMAR


 LOFTAHAMMARS INTRESSEFÖRENING
Telefon 0493-618 44
Sekreterare:
Ingemar Petersson, 0493-61241,
070-6061241, fax 0493-68123 ipe@telia.com
HEMBYGDSFÖRENINGEN
Här finns plats för Hembygdsföreningen, men de ville inte vara med.
Loftahammar Idrottsförening
Ordf: Jörgen Olsson 0493-61066

FOTOKLUBBEN
Sandby, 590 95 Loftahammar
Fototräffar, Utflykter, Fototävlingar, Utställningar.
Eget fotolabb finns i klubblokalen.
Klubben trycker varje år en mycket omtyckt almanacka

Utställningar:
Konst och bildutställning i Loftahammars Bygdegård. Långfredagen varje år.

Hobby och hantverksutställning i Loftahammars Bygdegård. Skyltsöndagen varje år, vilket innebär andra söndagen i advent

Klubbadress: Varvsvägen 4C

Ordförande
Ingemar Petersson., Sandby
590 95 Loftahammar
Bost: 0493-612 41
Fax: 0493-681 23
Mobil: 070-60 61 241
Mobil: 010-33 64 333
Vice Ordförande
Eva Olsson
Hallmare
590 95 Loftahammar
Bost: 0493-610 66
Sekreterare
Patrik Svensson
Villervallevägen
590 95 Loftahammar
Bost: 0493-614 54
Arb: 0493-613 00

SÄLLSKAPET LIVBOJEN i LOFTAHAMMAR
- en förening inom sjöräddningssällskapet
0493-61611

SSRS
, Sjöräddningssällskapet