Bågviks skola i Loftahammar år 1932.Bågviks skola 1932.
Frv övre raden: Lärere Elsa Johansson, Folke Andersson Bågvik, Helge Törnberg, Karl Axel Björk, Stig Härnström, Sven Gustavsson, Yngve Davidsson Hultö, Lennart Värnkvist, Lennart Kratz, Tura Malm, Adolf Joel Johansson och Tore Törnberg.
Undre raden: Alva Bono, Gunborg Filipsson, Kerstin Johansson, Greta Törnberg, Irma, Lilly Larsson, Lissy Andersson, Valdy Karlsson, Signhild Björk, Dagmar Johansson, ?
De flesta eleverna kom från Bjursund.
Skolan var en sk 3B skola med intagning vart annat år. Klasserna när bilden togs var 6:e, 4:e och 2:a klass.