Förstasidan
Vid källviks brygga
KÄLLVIK

Källvik 1999. Kustbevakningens båt ligger vid Källviks brygga Foto LC
.