.
Hasselö - Sladö
.
Hasselö med hus och torp från karta år 1900 inritade. Lägg märke till sundet mellan Hasselö och Sladö och den lilla vägen som fanns då.
.