Stora Askö

St Askö skola under tillbyggnad ca 1920
Arbete pågår
.