FörTjust i

LOFTAHAMMAR

Socknen har 1100 invånare varav 650 i kyrkbyn.

Sundet mellan Lofta och Loftahammar trafikerades av en färja
innan bron blev färdig 1983. Mer HISTORIA

Skärgården är tre mil lång med 300 öar från Gränsö i syd till
Stora Askö i norr. Den upptar halva socknens yta.
Foto: IP