VINÖKALV


KARTA


Vinökalv från sjösidan. Foto LC

Huvudbyggnaden på Vinökalv. Foto: Ingegerd KarlssonStenbrottet vid Smedviken. Foto LC


Birger Larsson vid kvarlämnad vinch i stenbrottet. Foto: LC 2006.

Vid Smedviken finns ett av skärgårdens största stenbrott. Berggrunden består av diorit som har brutits för ornamentstenstillverkning vid Bröderna Flinks Stenhuggeri i Västervik.

Brytning har skett under lång tid troligen mest 1800-tal. Verksamheten återupptogs under 1900-talets mitt då stenarbetarna hystes in i olika stugor i bygden.