LOFTA SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL
Lofta Sockenstämmoprotokoll, 1757 - 1773
Tolkningen av texten är gjord av Gunnar Apelfors,
som lämnat tillstånd till denna internetpublicering.
Uppdaterad 1997-04-02 och bearebetad för internet 1998 av Lars Cornell.

pdf-format klicka HÄR

..