SVENSKA KYRKAN i TJUST

Herdaminnen Tjusts prosteri lades under dekanatet i Linköping år 1309 och hörde dit ännu 1348 År 1593 tycks det har varit ett prosteri tillsammans med Tunaläns härad, men år 1664 var det sistnämnda frånskilt. Därefter har norra och södra Tjust haft var sin prost, tills de år 1693 för en tid förenades. Västervik och Törnesfall lades till södra Tjusts prosteri genom Consistorii Circ. år1793. Odensvi tillhörde norra Tjusts prosteri år 1652.