KUNSKAPSKÄLLAN
Eric Havton, rådman i Västervik under 1800-talet, samt ägarna till Fogelvik och Forsby godsen donerade sina bibliotek.
De utgör nu 'Kunskapskällan'.

kunskapskallan@vastervik.se

Styrelsen år 2000